Budynki i mienie

Opis oferty

Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia oraz zdarzeń losowych takich jak uderzenie pioruna, zalanie, wybuch i inne.

W ubezpieczeniu ochrona obejmuje ściśle wymienione i precyzyjnie zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele oferują ochronę w zakresie ryzyk podstawowych takich jak ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego tzw. F.

Zakres ubezpieczenia może być dowolny i dopasowany idealnie do określonych potrzeb.