Zakres usług

Broker Wielusiński

Poznaj nas

Naszym celem jest optymalizowanie usług ubezpieczeniowych dla naszych klientów.

Więcej >

Jako certyfikowany broker ubezpieczeniowy jesteśmy niezależnym doradcą w zakresie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Naszym celem jest optymalizowanie usług ubezpieczeniowych dla naszych klientów. Reprezentujemy interesy naszych klientów negocjując warunki ubezpieczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
W naszej ofercie znajdują się profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu ubezpieczeń:

  • kompleksowe programy ubezpieczeniowe złożone z różnych rodzajów ubezpieczeń
  • negocjacje oferty cenowej oraz zakresu ubezpieczeń
  • analizy i doradztwo
  • monitorowanie terminów umów oraz płatności
  • wsparcie przy likwidacji szkód

Polska firma

Działamy w całym kraju.

Działamy na terenie całej Polski.

"Broker Wielusiński" z siedzibą w Białobrzegach przy ulicy Targowickiej 11 posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej numer 2250/16. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
"Broker Wielusiński" nie posiada akcji lub udziałów zakładów ubezpieczeń oraz nie jest członkiem organów nadzorczych w Zakładach Ubezpieczeń. Zakłady Ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w "Broker Wielusiński". Wynagrodzenie brokera stanowi prowizja brokerska wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe tylko i wyłącznie po zawarciu ubezpieczenia przez klienta. Klient nie wypłaca brokerowi żadnego honorarium.
Każdy klient ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez "Broker Wielusiński" . Reklamacje można składać za pośrednictwem e-mail na adres reklamacje@wielusinski.pl, listownie na adres ul. Targowicka 11, 26-800 Białobrzegi lub bezpośrednio pod podanym adresem. Odpowiedź na reklamację broker udzieli w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.