BROKER WIELUSIŃSKI
ul. Targowicka 11, 26-800 Białobrzegi

NIP: 7981328145 REGON: 670709120

Broker ubezpieczeniowy:
+48 601 800 550; +48 504 211 607
broker@wielusinski.pl

Dział reklamacji:
reklamacje@wielusinski.pl

Dział prawny likwidacji szkód:
szkody@wielusinski.pl

Dział leasingów:
leasing@wielusinski.pl

"Broker Wielusiński" z siedzibą w Białobrzegach przy ulicy Targowickiej 11 posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej numer 2250/16. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

"Broker Wielusiński" nie posiada akcji lub udziałów zakładów ubezpieczeń oraz nie jest członkiem organów nadzorczych w Zakładach Ubezpieczeń. Zakłady Ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w "Broker Wielusiński". Wynagrodzenie brokera stanowi prowizja brokerska wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe tylko i wyłącznie po zawarciu ubezpieczenia przez klienta. Klient nie wypłaca brokerowi żadnego honorarium.

Każdy klient ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez "Broker Wielusiński" . Reklamacje można składać za pośrednictwem e-mail na adres reklamacje@wielusinski.pl, listownie na adres ul. Targowicka 11, 26-800 Białobrzegi lub bezpośrednio pod podanym adresem. Odpowiedź na reklamację broker udzieli w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.