Ubezpieczenie grupowe na życie

Opis oferty

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników jest zabezpieczeniem interesów finansowych ubezpieczonego lub jego najbliższych w przypadku urodzenia dziecka, wypadku, choroby lub śmierci.

W ramach ubezpieczenia grupowego na życie pracowników jest możliwość objęcia ubezpieczeniem także współmałżonka, partnera oraz dorosłe dzieci pracownika na tych samych warunkach.