Gwarancje dla importerów OPZ

Opis oferty

Każdy podmiot, który ubiega się o uzyskanie koncesji na obrót paliwami za granicą zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł.

Specyfika dopuszczalnych form zabezpieczenia, koszty oraz konieczność zaangażowania własnych środków sprawiają, że najlepszym wyborem jest gwarancja ubezpieczeniowa.