Należności celne i podatkowe

Opis oferty

Ubezpieczeniowe gwarancji zapłaty należności celnych i podatkowych przeznaczone jest przede wszystkim dla importerów i agencji celnych. Gwarancje ubezpieczeniowe są tańszą alternatywą dla gwarancji bankowych.

Zadaniem takiego ubezpieczenia jest bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty wszelkich kwot tytułem długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych. Również odsetek, powstałych w trakcie obowiązywania gwarancji.

Zabezpieczenie zapłaty należności celnych i podatkowych jest wymagane do realizacji między innymi procedur dopuszczenia do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej.