Odpowiedzialność cywilna

Opis oferty

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC daje ochronę dla przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do zapłaty ewentualnego odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Szczególnie ważne jest takie ubezpieczenie, ponieważ coraz częściej wysokości zasądzanych odszkodowań są wysokie.

Koszty odszkodowań wraz z kosztami procesu sądowego mogą stanowić poważne obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy. Pamiętać należy także, że odpowiedzialność finansowa może mieć także formę świadczeń długoterminowych wypłacanej na przykład w postaci renty.

Szczególnie duże znaczenie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma w przypadku branży produkcyjnej i handlowej, ale także innych.