Ubezpieczenie D&O

Opis oferty

Ubezpieczenie D&O jest ubezpieczeniem dla członków zarządu i zabezpiecza interes majątkowy kadry zarządzającej poprzez udzielenie ochrony na wypadek roszczeń podmiotów trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek nieprawidłowego działania członków zarządu lub innych osób sprawujących funkcje menedżerskie.