Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Opis oferty

Kredyt kupiecki to w praktyce odrodzenie terminu płatności za wykonaną usługę lub zamówiony towar. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to ubezpieczenie wierzytelności handlowych szczególnie istotne przy odroczonych terminach płatności. Główną celem ubezpieczenia wierzytelności handlowych jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności klientów na ubezpieczyciela.